1. Atobe Keigo aka The King
  2. Oshitari Yuushi
  3. Mukahi Gakuto
  4. Ohtori Choutarou aka Cho-cho
  5. Shishido Ryou
  6. Hiyoshi Wakashi
  7. Akutagawa Jirou