1. Amane Hikaru
  2. Saeki Kojiro
  3. Kurobane Harukaze aka Bane